فرمول رنگ مو صورتی (رنساژ صورتی )
10 سانتیمتر بل - و - ن - د دودی روشن 8.1 + 10 سانت واریاسیون دودی 0/11 + 3 سانت قهوه ای قرمز متوسط 4.66 + 30 سی سی اکــسیدان نمره یکفرمول رنگ مو قرمز (رنساژ قرمز )
10 سانت بل - و - ن - د قرمز تیره 6.66 + 2 سانت واریاسیون قرمز + 30 سی سی اکــسیدان نمره یک


فرمول رنگ مو نقره ای _ یخی (رنساژ نقره ای یخی)
10 سانت بل - و - ن - د نقره ای C9 + سه سانت واریاسیون نقره ای 0/22 + 3 سانت واریاسیون خاکــستری + 30 سی سی اکــسیدان نمره یکفرمول رنساژ دودی
10 سانت بل - و - ن - د روشن 8.0 + 10 سانت واریاسیون دودی 0/11 + 30 سی سی اکــسیدان نمره یک

فرمول رنساژ دودی طلایی
10 سانت بل - و - ن - د دودی طلایی 8.31 + 1 سانت واریسیون دودی 0.11 + 2سانت واریسیون نقره ای 0.22 +30 سی سی اکــسیدان نمره یک

فرمول رنگ مو دودی
برای رنگ کردن مو به رنگ دودی :نصف تیوپ بل - و - ن - د دودی روشن 8.1 + 5 سانت واریاسیون دودی 0/11 + 40 سی سی اکــسیدان نمره یک

فرمول رنگ مو شکلاتی
نصف تیوپ بل - و - ن - د شکلاتی تیره 6.7 + یک سوم تیوپ قهوه ای شکلاتی 4/7 + 20 سانت بل - و - ن - د مسی تیره 6/44 + 60 سی سی اکــسیدان نمر ه یک

رنگ نسكافه ای
شکلاتی ایگورا 6.65 یک تیوپ گلد 8.3ایگورا نصف تیوپ + 2 سانتی متر آنتی یلو ایگورا با شماره 0.11


توجه مهم : برای رنساژ حتما موها را دکلره کنید


در این جا برای آشنایی بیشتر با شماره های رنگ مو جدول شماره بندی رنگ موی دیکــسون را مشاهده می کنید


10N
بل - و - ن - د پاستل
9N
بل - و - ن - د خیلی روشن
8N
بل - و - ن - د روشن
7N
بل - و - ن - د متوسط
6N
بل - و - ن - د تیره
5N
قهوه ای خیلی روشن
4N
قهوه ای روشن
3N
قهوه ای متوسط
2N
قهوه ای تیره
1N
مشکی
سری رنگ طبیعیN
10A
بل - و - ن - د خاکــستری پاستل
9A
بل - و - ن - د خاکــستری خیلی روشن
8A
بل - و - ن - د خاکــستری روشن
7A
بل - و - ن - د خاکــستری متوسط
6A
بل - و - ن - د خاکــستری تیره
5A
قهوه ای خاکــستری خیلی روشن
4A
قهوه ای خاکــستری روشن
3A
قهوه ای خاکــستری متوسط
1A سیاه پر کلاغی
Aسری خاکــستری

9G
بل - و - ن - د طلایی خیلی روشن 8G
بل - و - ن - د طلایی روشن
7G
بل - و - ن - د طلایی متوسط
6G
بل - و - ن - د طلایی تیره
5G
قهوه ای طلایی روشن
4G
قهوه ای طلایی سری طلاییG
9C/R
مسی طلایی خیلی روشن
8C/R
مسی طلایی روشن
7C/R
مسی طلایی متوسط
6/CR
مسی طلایی تیره
5C/R
بلوطی روشن
4C/R
بلوطی متوسط
3C/R
بلوطی تیره
سری شاه بلوطیC/R
7RR
شرابی روشن
6RR
شرابی یاقوتی
5RR
شرابی ماهاگونی
شرابی بنفش4RR شرابیRR
8M
شکلاتی روشن
7M
شکلاتی تیره
شکلاتیM
7R
برنز تیره

8R
برنز روشن
6.2R
قرمز ماهاگونی
6R
قرمز متوسط
5R
قرمز تیره سیکلمه
قرمزR
1T/P
روشن کننده فانتزی
3T/P
بل - و - ن - د خرمایی روشن
5T/Y
بل - و - ن - د خرمایی
فانتزی T
6RR/A
آلبالویی روشن
5RR/P
آلبالویی تیره
8G/CR
بل - و - ن - د مسی روشن
7GB/CR
فندقی
7RR/I
بنفش گیلاسی
6RR/I
یاقوتی سیر
سری مدرن

12
روشن کننده
11A
بل - و - ن - د خاکــستری
11R
بل - و - ن - د رز
11G
بل - و - ن - د طلایی
11BG
بل - و - ن - د بژ
11NC
بل - و - ن - د نقره ای
11N
بل - و - ن - د طبیعی
11S
بل - و - ن - د سوئدی
11BR
بل - و - ن - د بژ رز
11P
بل - و - ن - د صدفی
پاستل 11
13 B/C
روشن کننده و هایلایت کننده
12BG
بل - و - ن - د بژ
12NC
بل - و - ن - د پلاتینه نقره ای
12G
بل - و - ن - د طلایی
12A
بل - و - ن - د خاکــستری
12N
بل - و - ن - د طبیعی
پلاتینه 12
B
آبی
A
خاکــستری
V
بنفش
R
قرمز
واریاسیون

10N بل - و - ن - د پاستل 9N بل - و - ن - د خیلی روشن 8N بل - و - ن - د روشن 7N بل - و - ن - د متوسط 4N قهوه ای روشن 3N قهوه ای متوسط 2N قهوه ای تیره 1N مشکی 10A بل - و - ن - د خاکــستری پاستل 9A بل - و - ن - د خاکــستری خیلی روشن 8A بل - و - ن - د خاکــستری روشن 7A بل - و - ن - د خاکــستری متوسط 4A قهوه ای خاکــستری روشن 3A قهوه ای خاکــستری متوسط 1A سیاه پر کلاغی 9G
بل - و - ن - د طلایی خیلی روشن 8G بل - و - ن - د طلایی روشن 7G بل - و - ن - د طلایی متوسط 4G قهوه ای طلایی 9C/R مسی طلایی خیلی روشن 8C/R مسی طلایی روشن 7C/R مسی طلایی متوسط 4C/R بلوطی متوسط 3C/R بلوطی تیره 7RR

شرابی روشن شرابی بنفش4RR 8M شکلاتی روشن 7M شکلاتی تیره 8R برنز روشن 6.2R قرمز ماهاگونی 6R قرمز متوسط 5R قرمز تیره سیکلمه 1T/P روشن کننده فانتزی 3T/P بل - و - ن - د خرمایی روشن 5T/Y بل - و - ن - د خرمایی 8G/CR بل - و - ن - د مسی روشن 7GB/CR فندقی 7RR/I بنفش گیلاسی 6RR/I یاقوتی سیر 12 روشن کننده 11A بل - و - ن - د خاکــستری 11R
بل - و - ن - د رز 11G بل - و - ن - د طلایی 11N بل - و - ن - د طبیعی 11S بل - و - ن - د سوئدی 11BR بل - و - ن - د بژ رز 11P بل - و - ن - د صدفی 12NC بل - و - ن - د پلاتینه نقره ای 12G بل - و - ن - د طلایی 12A بل - و - ن - د خاکــستری 12N بل - و - ن - د طبیعی B آبی A خاکــستری V بنفش R قرمز
رنگهای فانتزی crazy colour

طرز استفاده-با اکــسیدان قاطی نکنید.مو را روش کرده و شامپو کنید.رنگ را روی سرتاسر مو بمالید و از ریشه مو یا کف سر دور نگهدارید. برای اینکه این رنگها خیلی سریع روی سطح میشینند. یادتان نرود که از دستکش استفاده کنید برای اینکه پوست سریع رنگ میگیرد.

سعی کنید از پشت سر شروع کنید.مو را شانه کنید تا رنگ بصورت کف و سفیددیده شود. هر چی بیشتر شانه کنید رنگ بهتر جذب مو میشود.

این رنگ مو معمولا در ۱۵ دقیقه در هوای اتاق اماده شستن هست. اگر فکر میکنید بعضی از مو ها سخت رنگ میگیرند از کلاه پلاستیکی استفاده کنید و ۳۰ دقیقه بگزارید بماندبه هیچ عنوان این رنگ را با رنگهای دایمی یا با اکــسیدان قاطی نکنید.

دوام این رنگ روی هر مویی مختلف هست که بستگی به تعداد شستن سر و جنس مو دارد. برای اینکه رنگ مورد علاقه شما و مکزیمم در بیاید و براق باشد بهتر است که مو را با روشن کننده های مو به درجه نارنجی٫زرد یا سفید دربیاورید.

این رنگ مناسب موهای سفید نیست