هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!


جدیدترین و زیباترین هایلایت و لولایتهایی که تا به حال ندیده یا به ندرت دیده اید را با همراه بودن با ما در این بخش ببینید که البته از جدیدترین های  امسال نیز به حساب می آیند...

1- هایلایتی گندمی روی موهای قهوه ای- دودی :

2- نارنجی-قرمز روی موهای شرابی :
هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!

3- خطوطی مسی نوک موهای مشکی پر کلاغی :
هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!


و یا لابلای مشکی طبیعی :

هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!

4- نسکافه ای کامل روی موی طبیعی:
هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!

5- مسی کامل روی موی طبیعی :
هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!

6- به نظر میرسد هایلایت قرمز روی موی بسیار تیره مثل مشکی پرکلاغی و یا خیلی روشن مثل  طلایی روشن زیباست اما  می بینیم که روی موی قهوه ای نیز زیبایی خاص خود را دارد.
هایلایت قرمز روی موی قهوه ای تیره :

هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!

7- طلایی-نارنجی بر روی موی فندقی :

هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!

هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!

8- کاهی- صدفی بر روی موهای زیتونی روشن :
هایلایت و لولایت های بسیار خواص و زیبای سال!

« زیبایی پایاپای زمان که گاه سریعتراز آن نیز می گذرد ، دل به باطن زیبا قوی دار که همیشه ماندگار است »