تبلیغات
ارایش و رنگ مو و مدل لباس - نمونه سوالات آرایش و پیرایش
ارایش و رنگ مو و مدل لباس
ارایش ، آرایش ، آرایش چشم ، ارایش لب

ارایش ، آرایش ، آرایش چشم ، ارایش لب

مدیر وبلاگ : مینو .

نمونه سوالات آرایش و پیرایش

1389/06/19  ساعت: 11:52 ق.ظ

نمونه سوالات آرایش و پیرایش


1)الکل چند درصد،بالاترین کارایی خود را دارد؟

الف)الکل30%              ب)الکل 50%                ج)الکل70%                د)الکل خالص

به کدامیک از گزینه های زیر اطلاق میگردد؟(HBV2))

D                  د)هپاتیتC                    ج)هپاتیتB                ب)هپاتیتAالف)هپاتیت

3)هپاتیت یعنی:

الف)التهاب پوست         ب)التهاب معده                 ج)التهاب کبد               د)التهاب مغز

4)مهم ترین حرکت،جهت اطفای حریق ناشی ازآتش سوزی های الکتریکی:

الف)استفاده از آب         ب)استفاده از پتوهای نسوز         ج)استفاده از گازکربن دی اکسید          د)قطع برق

5)ماده تشکیل دهنده ی ساقه ی مو راچه می نامند؟

الف)کرتکس             ب)کوتیکول                    ج)کراتین                   د)مدولا

6)رشد مو در کدامیک از فصل های سال کندتر صورت می گیرد؟

الف)بهار                ب)تابستان                      ج)پاییز                     د)زمستان

7)کدامیک از کرم های تقویتی محصولات ولا در کاهش چربی وشوره ی سرموثرند؟

الف)کرم ولازان       ب)کرم ایگورا بلانش         ج)کرم هارکور            د)کرم کلسترال

8)کدامیک ازقسمت های ساختمان مو باعث ثابت ماندن رنگ مو در برابر نور وهوا می شود؟

الف)کراتین            ب)کوتیکول                     ج)مدولا                   د)پاپیلا

9)کمبود چه موادی در بدن موجب ریزش مو می گردد؟

            د)موارد ب و ج صحیح استB6الف)منگز              ب)آهن                          ج)ویتامین

10)از شامپوهای خنثی در کدام یک از مراحل زیر استفاده می شود؟

الف)بعد از رنگ آمیزی مو             ب)بعد از دکلره            ج)بعد از پرمنانت          د)موارد الف و ب

11)استفاده از ژل کرم،بیشتر روی کدامیک از موهای زیر پیشنهاد می گردد؟

الف)مرطوب و نمدار        ب)کاملا خیس             ج)خشک و تمیز                د)چرب و نمدار

نرم کننده ها در کدام یک از گزینه های زیر صادق است؟PH12)

الف)خنثی                ب)اسیدی               ج)قلیایی قوی              د)قلیایی ضعیف

13)فیکساتورهای مو در چند حالت موجود است؟

الف) 4حالت               ب)3 حالت            ج)2 حالت                د)1 حالت

14)موها برجسته و پرحجم بالای سر مناسب کدامیک از صورت های زیر است؟

الف)گرد                  ب)مستطیل              ج)لوزی                 د)مثلثی

15)کدامیک از گزینه های زیر لز نیم رخ و مقابل پنج حالت می توانند داشته باشند؟

الف)پیشانی                ب)ابروها                ج)بینی                 د)چانه

16)بخش های اصلی صورت عبارتند از:

الف)گوش ـابروـپیشانی         ب)پیشانی ـبینی ـلب وچانه          ج)بینی ـلب ـچانه         د)لب ـچانه ـ پیشانی

17)پیشانی پهن و ابروب باریک،متعلق به کدامیک از فرم های صورت است؟

الف)لوزی                ب)قلبی(مثلث معکوس)               ج)مثلث                 د)گرد

18)کدامیک از تقسیم بندی های زیر،در افزایش کیفیت کوپ بر روی موها موثر است؟

الف)با خطوطی افقی             ب)با خطوطی عمودی          ج)باخطوطی منظم           د)باخطوطی اریب

19)طریقه ی صحیح استفاده از شانه را هنگام کوتاه کردن مو مشخص کنید؟

الف)شانه در دست چپ                              ب)شانه را روی میز قرار می دهیم

ج)شانه در دست راست                              د)شانه و قیچی در دست راست

20)برای کوپ موهای بالای سر از کدام تیغه ی ماشین مو زنی استفاده می شود؟

الف)یک میلی متری            ب)5/1میلی متری          ج)2 میلی متری              د)5 میلی متری

21)کدامیک از تقسیم بندی های زیر در مدل صاف(کوپ شماره ی1)پیشنهاد می شود؟

الف)مایل در زاویه ی45 درجه                      ب)افقی در زاویه ی45 درجه

ج)افقی در زاویه ی0 درجه                           د)شعاعی در زاویه90 درجه

22)کوپ(شماره ی9)متعلق به کدامیک از مدل های زیر است؟

الف)مدل مردانه         ب)مدل قارچی              ج)مدل پر                د)مدل لایه لایه

23)کدامیک از موارد زیر به مدل کلوش باشیب تند گفته می شود؟

الف)مدل بیسیک         ب)مدل دومرحله ای          ج)مدل یک مرحله ای              د)موارد الف و ج

24)کدامیک از گزینه های زیر یک چهارم دایره را نشان می دهد؟

الف)35 درجه            ب)90 درجه                   ج)110 درجه                      د)135 درجه        

25)درکدامیک از گزینه های زیر باید به شکل ظاهری مو توجه کرد؟

الف)قبل از کوپ                                      ب)قبل از میزاپنلی                                                 ج)قبل از براشینگ                                     د)قبل از رنگ

26)روش ثابت هندسی را در پیرایش مشخص کنید؟

الف)کوپ های زنانه                                           ب)کوپ های استاندارد                                          ج)کوپ های فانتزی                                             د)کوپ های مردانه

27)مناسب ترین مدل فرق مو،ویژه ی چهره های قلبی:

الف)فرق وسط                                       ب)فرق چپ                                                                ج)فرق منحنی                                         د)فرق پوشیده

28)مفهوم شینیون در میزانپلی،یعنی:

الف)ایجاد فرم های متنوع برای موهای بلند                      ب)ایجاد فرم های متنوغ و زیبا در مو

ج)جمع کردن و ثابت نگه داشتن مو                                د)جلوه ها یی ازهنر آرایشگری

29)مفهوم دیفیوزر،یعنی:

الف)قسمتی از بدنه ی سشوار دستی                               ب)قسمت میانی سشوار دستی

ج)پخش کننده ی حرارت سشوار دستی                             د)قسمت انتهایی سشوار دستی

30)کدامیک از موارد زیرPHقوی ترین اسیدهاست؟

الف)0 درجه                                              ب)7 درجه                                                           ج)10 درجه                                                د)14 درجه

31)طول موج های کدامیک از رنگ های زیر با یکدیگر برابرند؟

الف)زرد با قرمز                                           ب)آبی با سبز                                                        ج)نارنجی با بنفش                                         د)هیچکدام

32)رنگ های سبز،آبی وبنفش جزءکدام دسته از رنگ های زیرند؟

الف)رنگ های گرم                             ب)رنگ های اصلی                                                     ج)رنگ های سرد                                  د)رنگ های ترکیبی

33)رنگ بنفش،از ترکیب کدامیک از رنگ های زیر به دست می آید؟

الف)قرمز و آبی                                            ب)قرمز و نارنجی

ج)قرمز و زرد                                              د)آبی و نیلی

34)رنگدانه مو چه نامیده می شود؟

الف)کوتیکول                                               ب)پیگنت

ج)پاپیلا                                                       د)مدولا

35)عمق رنگ یعنی:

الف)ماده ی خاکستری           ب)ذرات نهائی              ج)حجم رنگ            د)پیگمنت های رنگی

با کدامیک از سری های رنگی زیر قابلیت ترکیبی دارد؟A36)سری

RF                    د)سریR                       ج)سریE                    ب)سریMوNالف)سری

37)چه سری از رنگها با سه بار سشوار کردن مو پاک می شود؟

الف)نقره ای                        ب)طلائی                        ج)صدفی                     د)واریا سیوسا

(ام)در رنگ های ایگورا رویال منبق با کدامیک از موارد زیر است؟M38)سری

الف)از 1 تا 10                     ب)از 2 تا 8                    ج)از 2 تا 10                د)از 1 تا 9

39)کدامیک از رنگ های زیر برای پایه قرمز دکلره مناسب است؟

الف)شماره ی 4                     ب)شماره ی 7                  ج)شماره ی 1/7              د)شماره ی 8

40)شماره ی 6و7 پایه های چه نوع از دکلره های زیر می باشد؟

الف)دکلره ی ضعیف               ب)دکلره ی متوسط              ج)دکلره ی قوی              د)دکلره ی روشن

41)برای قوی تر شدن ایگورا بلانش از کدامیک از موارد زیر می توان استفاده کرد؟

الف)از مقدار پلاتین اکلر                                    ب)از مقدار دوپل بلوند

ج)از مقدار اوال بدان کرم                                   د)از مقدار پالت310

42)قدرت روشن کنندگی پلاتین اورل را مشخص کنید؟

الف)3 الی 4 درجه          ب)3 الی 5 درجه              ج)5 الی 7 درجه                د)7الی 9 درجه

43)رنگ قهوه ای روشن در رنگ موهای کلستون مشتمل بر کدامیک از رنگ های زیر است؟

الف)رنگ شماره ی 0/304                        ب)رنگ شماره ی 0/305                                        ج)رنگ شماره ی4 /303                            د)رنگ شماره ی 4/303

44)چگونه می توان رنگ های گیاهی ویا شیمیایی را از ساختمان مو خارج کرد؟

ال)با دکاپاژ              ب)با د کلره                   ج)با رنساژ                 د)با مردانساژ

45)کدامیک از گزینه های زیر حجم اکسیدان شماره ی یم6%را مشخص می کند؟

الف)10 حجم            ب)20 حجم                    ج)30 حجم                د)40 حجم

46)پور سانداژ یعنی:

الف)قانون 25%سفیدی مو          ب)قانون 50%سفیدی مو          ج)درصد سفیدی مو        د)موارد الف و ب

47)برای رنگ آمیزی مژه و ابرو بطور موقت از کدامیک از موارد زیر باید استفاده نمود؟

الف)خط چشم                     ب)ریمل                  ج)سایه چشم                      د)مداد ابرو   

48)سری اصلی در رنگ های ایگورا رویال کدامیک از موارد زیر است؟

G                    د)سری A                    ج)سری M                  ب)سری Nالف)سری

49)سری مات قابل ترکیب با چه واریاسیونهائی است؟

الف)سبز وقرمز              ب)سبز وآبی                   ج)زرد وبنفش                د)بنفش وقرمز

50)پوست سفید با کدامیک از گزینه های زیر،هارمونی بیشتری ایجاد می کند؟

الف)دودی                    ب)قرمز                       ج)شرابی                       د)نارنجیمنبع:
http://amuzeshgahegolrokh.blogfa.com


نوشته شده توسط:مینو .
فرمول انواع رنگ مو

فرمول انواع رنگ مو

فرمول انواع رنگ مو

ویرایش:--

فرمول انواع رنگ مو

فرمول انواع رنگ مو

فرمول انواع رنگ مو

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکستان

لینکدونی

صفحات جانبی

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها

جستجو


web analytics tool